ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στην CAPRICE BOUTIQUE World δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε μια ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία αγορών για εσάς. Σε αυτό το κείμενο θέλουμε να σας περιγράψουμε τις πρακτικές του ιστότοπού μας. τι κάνουμε, πώς το κάνουμε και πώς σας επηρεάζει.

Κατά την αγορά στο www.capriceclothing.com ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη δημιουργία λογαριασμού, την πραγματοποίηση μιας αγοράς, καθώς και πληροφορίες που συλλέγονται από cookies.

Η Εταιρεία κάνει κάθε εύλογο δυνατό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της εφαρμόζοντας αυστηρή πολιτική απορρήτου. Ωστόσο, οι χρήστες ενημερώνονται ότι οι υπηρεσίες email δεν είναι ο πιο ασφαλής τρόπος μετάδοσης εμπιστευτικών πληροφοριών, επειδή τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα ενδέχεται να διαβάσουν αυτές τις πληροφορίες.

Η διαχείριση των δεδομένων των χρηστών της Εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτοί οι όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν, επομένως συνιστάται στους χρήστες της CAPRICE BOUTIQUE να τους ελέγχουν τακτικά.

Σε περίπτωση που οι χρήστες της CAPRICE BOUTIQUE αποκαλύψουν οικειοθελώς τα προσωπικά τους δεδομένα (όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση e-mail), η Εταιρεία μπορεί να τα συγκεντρώσει σε ένα Αρχείο και να τα επεξεργαστεί σύμφωνα με τον σχετικό σκοπό.

>


Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται στο Αρχείο της για τον προαναφερόμενο σκοπό είναι η Εταιρεία CAPRICE BOUTIQUE.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η μετάδοση με τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων πληροφοριακού υλικού για εμπορικούς λόγους και με σκοπό τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης της Εταιρείας. Ο μόνος αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι η Εταιρεία. Για να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή της CAPRICE BOUTIQUE μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση info@capriceclothing.com

Δεδομένου ότι ο χρήστης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη μετάδοση σε αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού για εμπορικούς λόγους, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει με την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη το τα προσωπικά της δεδομένα σε τρίτους για εμπορική προώθηση των προϊόντων που παρέχουν και σε εταιρείες έρευνας αγοράς ή παρόμοιας δραστηριότητας.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες που έχουν αποκαλύψει τα προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρεία έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν και κατέχονται από την Εταιρεία.
Το δικαίωμα ενημέρωσης για: α) Όλα τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται σε αυτά καθώς και για την πηγή τους, β) τους σκοπούς του επεξεργασία, τους παραλήπτες τους ή τις κατηγορίες παραληπτών, γ) την πρόοδο της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία τους ενημέρωση, δ) τη λογική αυτόματης επεξεργασίας, ε) εάν ισχύει, τη διόρθωση, διαγραφή ή κλείδωμα των προσωπικών δεδομένων η επεξεργασία των οποίων δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.
Δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.
Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Η συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους -μη ευαίσθητων- δεδομένων μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς αναδρομική ισχύ. Η Εταιρεία συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις της που επιβάλλονται από το νόμο 2472/1997. Ανά πάσα στιγμή, ο χρήστης μπορεί να απαιτήσει να σταματήσει τη μετάδοση ενημερωτικού υλικού.

Το δικαίωμα ένστασης ασκείται εγγράφως και απευθύνεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρήση, κλείδωμα, μη μεταφορά ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων. Για την άσκηση του προαναφερθέντος δικαιώματος ο χρήστης μπορεί να στείλει e-mail στη διεύθυνση info@capriceclothing.com

Εάν ο χρήστης αποκαλύψει οικειοθελώς μέσω της CAPRICE BOUTIQUE τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους απευθείας, εναπόκειται στον χρήστη να ελέγξει τους όρους της πολιτικής προσωπικών δεδομένων. Με την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτους, ακόμη και μέσω της CAPRICE BOUTIQUE, ο χρήστης αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση γίνεται από αυτά τα τρίτα μέρη. Σε περίπτωση που τρίτος χρήστης αποκαλύψει μέσω της CAPRICE BOUTIQUE προσωπικά δεδομένα άλλου ατόμου χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Εταιρεία δεν έχει την τεχνολογική ικανότητα να επαληθεύσει την ταυτότητα του ατόμου που διαπράττει την αποκάλυψη. Ο χρήστης CAPRICE BOUTIQUE εγγυάται την αλήθεια και τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην Εταιρεία καθώς και το δικαίωμα παροχής τους.

Η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαγράψουν, να διορθώσουν ή/και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να απενεργοποιήσουν την εγγραφή τους ανά πάσα στιγμή με απλή επίσκεψη στη σχετική υπηρεσία CAPRICE BOUTIQUE.


ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η

CAPRICE BOUTIQUE συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

α) κατά τη συνδρομή ενός χρήστη στις υπηρεσίες του, β) όταν ο χρήστης κάνει χρήση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του, γ) όταν ο χρήστης επισκέπτεται τους ιστότοπούς του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά του προγράμματα .

Η

CAPRICE BOUTIQUE χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της για τους ακόλουθους γενικούς λόγους:

Προκειμένου να ενημερώνει τους χρήστες του και να επιλέγει το περιεχόμενο των πληροφοριών που τους παρέχονται έτσι ώστε να είναι σχετικό με τις γενικές προτιμήσεις τους.
Για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τις υπηρεσίες και προϊόντα που διατίθενται μέσω της CAPRICE BOUTIQUE.
Για την ενημέρωση τους για νέες προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τη βελτίωση της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου της CAPRICE BOUTIQUE (εμπειρία χρήστη – εμπειρία αγοράς) .


ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην πουλήσει, νοικιάσει ή με οποιονδήποτε τρόπο να δημοσιεύσει ή/και να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα των χρηστών της CAPRICE BOUTIQUE σε τρίτους μεταφορείς. Η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σε τρίτα μέρη, νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, μόνο εάν (δεν ισχύουν όλοι οι όροι ταυτόχρονα):

Οι χρήστες έχουν δώσει τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.
Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την CAPRICE BOUTIQUE είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των επιθυμιών ή/και εντολών του τους χρήστες. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την CAPRICE BOUTIQUE έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που εκτίθενται σε αυτήν από τους χρήστες της CAPRICE BOUTIQUE μόνο στο βαθμό που μια τέτοια επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή υποστήριξης στην CAPRICE BOUTIQUE.
Είναι επιβάλλεται από το νόμο και η διαβίβαση απευθύνεται μόνο στις αρμόδιες αρχές.

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας πληροφοριών και των προτιμήσεων απορρήτου ανά πάσα στιγμή.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, “Ο λογαριασμός μου”, όπου μπορείτε να δείτε και να κάνετε αλλαγές στα περισσότερα από τα προσωπικά σας στοιχεία αμέσως.
Για λόγους ασφαλείας, ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν να αλλάξουν μόνο εάν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας αμέσως εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.
Κατόπιν αιτήματος, η Timebox S.A θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία εάν δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος και επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τα αποθηκευμένα δεδομένα σας. Για να ζητήσετε αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@Caprice Boutiqueworld.com

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ IP

Η διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή του χρήστη για πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια πρόσβαση στο CAPRICE BOUTIQUE αποθηκεύεται για τεχνικούς λόγους και χρησιμοποιείται μόνο για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων.


COOKIES

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο πληροφοριών που αποστέλλεται στον υπολογιστή, στο κινητό ή σε άλλη συσκευή του χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο και θα αναγνωρίζει τη συσκευή του χρήστη σε μελλοντικές επισκέψεις. Αυτοί οι τύποι αρχείων κάνουν πολλές διαφορετικές εργασίες, όπως να θυμούνται τις προτιμήσεις του χρήστη και τα επιλεγμένα στοιχεία, να βοηθούν τον χρήστη να βελτιώσει την εμπειρία του στον ιστότοπο καθώς και να προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι διαφημίσεις ή οι προσφορές που βλέπει ο χρήστης στο διαδίκτυο είναι πιο σχετικές με αυτόν. Αυτά τα “cookies” μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις τύπους, καθένας από τους οποίους περιγράφεται παρακάτω.

Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο http://www.youronlinechoices.com/gr/your-choices για να ελέγχετε τις προτιμήσεις συμπεριφοράς διαφήμισης στο διαδίκτυο.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε όλες τις εταιρείες ή εναλλακτικά να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για μεμονωμένες αυτές.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES

Αυτά τα cookie είναι απαραίτητα προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον ιστότοπο να παρέχει υπηρεσίες που έχει ζητήσει ο χρήστης, όπως να θυμάται τα στοιχεία της τσάντας αγορών του/της.

COOKI ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Αυτός ο τύπος συλλέγει ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο και τα δεδομένα συγχωνεύονται με άλλους χρήστες για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου. Για παράδειγμα, αυτού του είδους τα cookies μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς φτάνουν οι πελάτες στον ιστότοπό μας, περιηγούνται ή χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας και επισημαίνουμε περιοχές όπου μπορούμε να βελτιώσουμε τομείς όπως η πλοήγηση, η εμπειρία αγορών και οι καμπάνιες μάρκετινγκ. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται από αυτά τα cookies δεν εμφανίζουν ποτέ προσωπικά στοιχεία από τα οποία μπορεί να εξακριβωθεί η ατομική ταυτότητα του χρήστη.

COOKI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ COOKIES

Αυτά τα cookie θυμούνται επιλογές που κάνει ο χρήστης, όπως γλώσσα, παραμέτρους αναζήτησης όπως μέγεθος, χρώμα ή σειρά προϊόντων. Αυτά μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν στους χρήστες μια εμπειρία πιο κατάλληλη με τις επιλογές του/της και να κάνουν τις επισκέψεις πιο προσαρμοσμένες και ευχάριστες. Οι πληροφορίες συγχωνεύονται επίσης με άλλους χρήστες σε ανώνυμη βάση για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου.

COOKI ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ &COOKI ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Αυτά τα cookie συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης των χρηστών, προκειμένου να κάνουν τη διαφήμιση σχετική με τα ενδιαφέροντα του χρήστη και του χρήστη. Θυμούνται τους ιστότοπους που έχει επισκεφτεί ο χρήστης και ότι οι πληροφορίες κοινοποιούνται σε άλλα μέρη, όπως διαφημιστές.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής του/της για να αποτρέψει την αποθήκευση cookies στον υπολογιστή του/της χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του. Η ενότητα “βοήθεια” του προγράμματος περιήγησης του χρήστη θα παρέχει κανονικά λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεων cookie.